നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കു… ഈ ഒരൊറ്റ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി ഷുഗർ ജീവിതത്തിൽ വരികയുമില്ല

https://youtu.be/SowitqZIUucനമുക്കറിയാം പ്രമേഹം കാലാകാലങ്ങളായി തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ നിശബമായി കൊല്ലുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 1500 ബി സി മുതൽ രോഗം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ 19 ആം നൂറ്റാണ്ടിനും മധ്യത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നതിനും ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എങ്കിലും ഇതെങ്ങനെ കണ്ടോ.

   

ചെയ്യണമെന്നോ അത് എങ്ങനെ തടുക്കണമെന്നോ അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കണം ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇതൊരു വിരോധ ആഭാസമാണ് വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നും രോഗികൾ അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ആശുപത്രിയിലെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിലെ ക്ലിനിക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്താലും ജനറൽ മെഡിക്കൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിൽ.

വരുന്ന ഒരു 40% എങ്കിലും പ്രമേഹരോഗം അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവരായിരിക്കും സർജിക്കൽ സൈഡിലാണ് എങ്കിൽ അതിലും കാണാൻ 40% ഒമ്പതി ശതമാനം ഇനി സ്പെഷ്യലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളാണ് എങ്കിൽ കാർഡിയോളജി ഭാഗങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ 60 ശതമാനം രോഗികൾക്കും പ്രമേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം വിദ്യാഭ്യാസവും.

അധികം അറിവുമുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അധികം ആളുകളും പറയും രോഗം ഒന്നും തന്നെയില്ല ഒരു തലവേദന ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് കേടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷുഗർ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറിച്ച് അധികമായി ഉണ്ട് മരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടൊ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ ഇതാണ് സ്ഥിതി അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ബ്ലഡ് ഷുഗർ 320 ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/SowitqZIUuc