വരച്ചവരയിൽ നിൽക്കും പ്രമേഹം ആഴ്ചകൾകൊണ്ട്.. പ്രമേഹം ഇനി പൂർണ്ണമായി മാറ്റാം

ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാനായി കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് 19 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 20% ആളുകളെ പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വലയുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ.

   

അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് പ്രമേഹരോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തേനെ എന്നാണ് പലപ്പോഴും അവർ ക്ലിനിക്കിൽ പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് വെള്ളം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ.

നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രമേഹം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മരുന്നുകളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കവിഞ്ഞ് അതു പൂർണമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി പ്രമേഹ രോഗിയായി.

കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ വരുന്ന ഔഷധങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്ന പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ഒരു 15 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വൃക്കസമ്മതം ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ കണ്ണിനു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൃദയരോഗം കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് അതൊരു സക്കർണത് പ്രശ്നമായി മാറുകയും അതുകാരണം ജീവിതത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഇതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് പണം പോകുന്ന സാഹചര്യമെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെയധികം പ്രസിദ്ധമാണ് ഇനി ഒരു 5 6 വർഷത്തിലെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുതിര നാളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/QoMY_EzZzR0