രക്തധമനിയിലെ കൊളസ്‌ട്രോളും ഹാർട്ടിലെ ബ്ലോക്കും മാറ്റാം, ഇത് കുടിച്ചാൽ മതി

ആളുകൾ പ്രമേഹരോഗികൾ പുകവലിക്കാർ ഇവർക്കെല്ലാം സാധാരണ ആളുകളെയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് നാലും അഞ്ചു ഹാർട്ടിന്റെ മെയിൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ കാൽസ്യം പോലെയുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കമ്പ്ലീറ്റ് അടഞ്ഞ നൂറുശതമാനം ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ബയോ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം സാധാരണ.

   

രീതിയിലുള്ള ബേസിക്കായിട്ടുള്ള എൻജിഒ പ്ലാസിയും മരുന്നുകളും പലപ്പോഴും റിസ്ക് എടുക്കലും എല്ലാം തന്നെ ആയിരിക്കും തന്നെ ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് പലപ്പോഴും നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഓടിക്കൊണ്ട് പച്ചമരുന്ന് മറ്റും പോവുകയും അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കാർഡിയാക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വന്നു ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്.

അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെതന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ഈ ചിപ്പ് സി ടി ഉ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കിൽഡ് സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റി ആണ് പ്രണയജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തന്നെയാണ് കയ്യിലൂടെയും കാലിലൂടെയും ട്യൂബ് കടത്തി കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് കാൽസ്യം പോലുള്ള ബ്ലോക്കുകളെയെല്ലാം പൊടിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സ്ഥലം.

തന്നെ ഉപയോഗിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് സി ടി ഓ അടഞ്ഞിട്ടുള്ള ആന്റി ഗ്രേഡ് റീ എൻട്രി ടെക്നിക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും സ്പെഷ്യൽ അയച്ചിട്ട് വയറുകളും ഗ്രേഡുകളും എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും എല്ലാം തന്നെ accuracy സക്സസറേറ്റ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ ഉള്ള ഫൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതെല്ലാം തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ബ്ലോക്കുകൾ 100% മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഹാർട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് ഇതുവഴി നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/MMlIl-gxyZU