ഷുഗർ 300ൽ നിന്ന് 90 ആവുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഷുഗർ വെറും 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറക്കാം

എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മരുന്നു കഴിക്കാതെ തന്നെ ഒരു 50 ml ഡയറലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഒന്നു കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി തന്നെ പലപ്പോഴും ഷുഗർ രോഗികളിൽ അടുത്ത ദിവസം എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ക്യാട്രാക്ക് സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഏറ്റെടുത്തോളം ഇൻസുലിൻ കൂടുതലായി കൊടുത്താലും എത്രത്തോളം ഭക്ഷണം കുറച്ചു കഴിച്ചാലും.

   

എത്രത്തോളം മരുന്നുകൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും ഈ ബിപിയും ഷുഗറും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരാനായി പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ മാത്രം ഷുഗർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് ഡയറ്റുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും മൂന്നു മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഡോക്ടർമാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് കുറച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആകരുത്.

അതായത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് അത്രത്തോളം തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾലാക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കും ഇതിനുവേണ്ട വ്യായാമത്തിന് ഒരു പേരാണ് എച്ച് ഐടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഡയറ്റ് ആണ് ഇതിന് കഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.

ഈ എച്ച് ഐ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റർവെൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരു 140 പേരെ എങ്കിലും ഉയരുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഇന്റൻെറ സിറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒരു വർക്ക് ഔട്ടാണ് 30 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് അര മിനിറ്റ്.

നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഓർക്കാം ഈ 30 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെതന്നെ inent സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് അത് ഒരു സ്കിപ്പിംഗ് അകം അതല്ല എങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ഓടുന്നതാകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 ബുഷ് എടുക്കുന്നതാകാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സൈസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളക്രമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഷുവർ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു 50mlഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/HOtehdcVAH8