നല്ല ഉറക്കം തരുന്ന അത്ഭുത ഒറ്റമൂലി, രാത്രി സുഖമായി ഉറക്കം കിട്ടാൻ

നല്ല ഉറക്കം നമ്മുടെ ശാരീരിക മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യ ഒരു സംഗതിയാണ് നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ പലപ്പോളും നല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നിട്ട് എത്രത്തോളം സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു മണി മൂന്നുമണി ആകുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും.

   

എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഉറക്കത്തെ നമുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാം ഈ ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിട്ടുള്ള.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ പ്രകാശം നേരിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന.

ഒരു പ്രവണത ഇത് വളരെ രാത്രി ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിവി ഓഫ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുവെങ്കിൽ അപ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നമ്മുടെ മേലടോണിന് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉറക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഹോർമോണിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും surffers ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/NZZ7CIvRFhU