മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് 5 മിനിറ്റിൽ മാറുന്ന ആരും അറിയാതെ പോയ അടുക്കള ടിപ്പ്

ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാത്തവർ കുറവായിരിക്കും വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആണെങ്കിലും പുരുഷന്മാർ എങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് കണ്ട വരാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിനെ കാൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് അതായത് ട്രെയിൻ നമുക്ക് തീരെ സഹിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് കടുത്ത അടിവയർ വേദനയാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പുകച്ചിലും കടച്ചിലും എല്ലാം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടോ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും.

   

രക്തത്തിന്റെ കളറിലാണ് മൂത്രം പോകുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ കേസിലാണ് എങ്കിൽ വളരെ വലിയ ശർദി പോലെ എല്ലാം തന്നെ കാണാറുണ്ട് അതിനുള്ള ആളുകളിൽ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആളുകളിലും അത് ഒരു വെള്ളം കുടിയുടെ കുറവ് കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ചില ആളുകളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം കുടിച്ചാലും ഈ ഒരു മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതായി കാണാറുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതും എന്താണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞുതരാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വെള്ളം കുടിയുടെ കുറവു കാരണം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം തൊട്ട് 4 ലിറ്റർ വരെ നിർബന്ധമായിട്ടും.

നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കോളേളീ പോലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇതിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പിലേക്ക് ഇതു മാറുന്നതാണ് കൂടാതെ തന്നെ അമിതമായി സ്‌ട്രെസ് ഉള്ളവരിലാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ അടുത്തകാലത്തായിട്ട് പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ജനിതകം ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/IaenP7T663Q