സായാഹ്ന കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം തണുപ്പിന് തീപിടിച്ചു അതോടുകൂടി അവൻ അവന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനായി തുടങ്ങി

പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈയാഴ്ച വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വീട്ടുകാരോടും വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞു കാപ്പി തോട്ടങ്ങളിൽ അവനോടൊപ്പം മതി ആഘോഷിക്കാനായി പോകുന്നതിനായി അവൾ ഇറങ്ങി കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളിൽ സായാഹ്നം നനയുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവളത് തീർത്തും ആസ്വദിച്ചു അവളുടെ പ്രണയം നേരത്തെ പാളികൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും നവജാത ശിശുവിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ മിഴി അടക്കം പോലെ നേർമല്യമായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണുകളിലെ ആകാശനീലിമയിൽ ഒരു ചിത്രശലഭം പോലെ പറന്നു നടക്കാനായിരുന്നു.

   

അവൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാൽ അവൻ ഒരു ശരീര മാത്രമായിരുന്നു സായാഹ്ന കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം തണുപ്പിന് തീപിടിച്ചു അതോടുകൂടി അവൻ അവന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനായി തുടങ്ങി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന സ്നേഹം പുരട്ടിയും വാക്കുകളും അവനിൽ നിന്ന് പിറന്നുവീണു ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവാണ് എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുതന്നെ അവനു ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വിവാഹശേഷം അഡ്മിനോട് ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരണം.

എന്നുള്ള വാക്കുകൾ അവളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ തഴുകിയ അവൻ വസ്ത്രത്തിന് ഹൂക് അഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവൾ തടഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലേ അവനത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കൈയടഞ്ഞു ഒരു ഹുക്കുകൾ അവളുടെ എതിർപ്പിനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലേ എന്ന് അവൻ നേരിട്ടു അവളതിൽ മയങ്ങുകയും അവനോടുള്ള.

ഇഷ്ടത്തിന്റെ തീവ്രത കാണിക്കാൻ മണിയറയിൽ തുറക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്തോ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ വച്ച് തന്നെ അവൾ അവനായി തുറന്നിട്ടും അല്ല എങ്കിലും നിശബ്ദമായി നിരസിക്കുന്നവർ പാതി സമ്മതിച്ചു എന്നല്ലേ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി ദിവസങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷിച്ചു വളരെ ഭദ്രമായി തന്നെ അവൻ അവളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മാസം മാസം വരുന്ന വിരുന്നുകാരനെ കാണാതെ ആയപ്പോൾ ഭീതിയായി പ്രഗ്നന്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് വരലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ശരിക്കും പറ്റുമെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.