ഈ കാപ്പി കുടിക്കു, പിന്നെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമയും ജലദോഷവും മാറും

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ വിട്ടുമാറാതാ ജലദോഷം ശ്വാസംമുട്ട് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അലർജി അലർച്ചി എന്ന വാക്ക് സാധാരണയായി പറയുന്നതാണ് എങ്കിലും പലതരത്തിലാണ് ശരീരത്തിൽ അലർജി കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അലർജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് അലർജിക്ക് കാരണമായ ഒരു വസ്തു ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശരീരം കാണിക്കുന്ന.

   

പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശരീരം പുറത്തുനിന്ന് പ്രവേശിക്കുന്ന അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന വസ്തുവിനെ നമ്മൾ അലർജന്റ് എന്നും ശരീരം കാണിക്കുന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഫലമായി ശരീരം കാണിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ലക്ഷണങ്ങൾ അലർജി എന്നും പറയുന്ന ഒരുപാട് തരത്തിൽ ശരീരം അലർജി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്കും പല വിധത്തിൽ ആയിരിക്കും അലർജി കാണിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ചൊറിച്ചിലാകാം.

അതുപോലെതന്നെ ശരീരത്തിൽ ചുമപ്പ് തടിക്കുക വീക്കം അനുഭവപ്പെടുക ചുമ്മാ ജലദോഷം തുമ്മൽ ചില ആളുകൾക്ക് പൊടി അലർജി ആകാം അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് അലർജി ചില ആളുകൾക്ക് തണുത്ത കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക ചിലപ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജി കാണാറുണ്ട് ബീഫ് ചിക്കൻ ചെമ്മീൻ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ കൂണ് പോലെയുള്ള കഴിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എനർജി കാണാറുണ്ട്.

ചില ആളുകൾക്ക് ആകട്ടെ ആളുകൾ കാണണമെങ്കിൽ ചില ഞങ്ങളുടെ അടിച്ചു കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് വെട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ശരീരം ചുവന്ന തടിച്ച അലർജി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുക അലർജി ആകാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അലർജി മൂലം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ജലദോഷം തുമ്മൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നിവ മൂന്ന് കണ്ടിഷനുകളുടെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സ മാർഗങ്ങളും പ്രതിരോധം മാർഗങ്ങളും എല്ലാം ആണ് വിട്ടുമാറാത്ത ജലക്ഷത്തിനും തുമ്മലിനും കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇന്ന് നോക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും അലർജി കാണുവാറുണ്ട് അതായത് കാലാവസ്ഥ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/b2R8pdfpRtk