പെട്ടെന്ന് മലബന്ധം മാറ്റും ഒറ്റമൂലി ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി

ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു പ്രയാസം ആണ് മലബന്ധം എന്നുള്ളത് അഥവാ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്നുള്ളത് പല ആളുകളും പല മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും പലതരത്തിലുള്ള പോടീ കൈകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു നോക്കൂ എന്നിട്ടും ഇതൊന്നും തന്നെ ശരിയാകുന്നില്ല വൈറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല വയറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ മലശോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഫാക്കേഷന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ പല രോഗികളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് ബന്ധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട്.

   

മാലാശോചനം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മലബന്ധമുള്ള ആളുകളിൽ അവരുടെ ഭക്ഷണക്രമീകരണം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണക്രമീകരണം തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫെബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക.

എന്നുള്ളതാണ് കേരള ലോ ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് കൊഴുപ്പ് മാത്രം കഴിക്കുകയും നാരുകൾ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ മലത്തിന്റെ അളവ് വളരേയധികം കുറയുകയും ഇതുവഴി മലബന്ധം വരാനുള്ള സാഹചര്യമെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചൂലിന്റെ പണിയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിസർജന വസ്തുക്കളെയും ഭക്ഷണ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം.

തന്നെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് സാധാരണ ഫൈബർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം ആയിട്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം സാധാരണ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ മലബന്ധം വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഭക്ഷണക്രമീകരണത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് junkസിന്റെ അതുപോലെതന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റലിയി പറഞ്ഞു പോലെ തന്നെ junk ഞങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും മലബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/KqatLLV_TAA