ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സ്വ.കാര്യ ഭാഗ.ത്തെ ചൊറിച്ചിലും വേദനയും ഉടനെ മാറാൻ

രഹസ്യം ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലെ നമുക്ക് അണുബാധ മൂലം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിച്ചിലാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് എന്നുള്ള മാതൃകയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ആണു ബാധ കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് തന്നെ.

   

പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറന്റെ ധർമ്മീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളും അതുപോലെതന്നെ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി തട്ടുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തോലുകൾ എല്ലാം പോവുക ആ ഭാഗത്ത് ചൊറിച്ചിൽ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിൽ എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ലൈംഗികബന്ധം നമ്മുടെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള.

ടച്ചിങ് വരുന്നതും എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാം തന്നെ ചില ആളുകളിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അണ്ടർ വയറകൾ അത് ഒന്നകിൽ നിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള.

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ കാരണം ഇതുപോലുള്ള ചൊറിച്ചിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ഈർപ്പമുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണങ്ങാൻ ഭയങ്കര അധിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രസ്സുകൾ ശരിക്കും ഉണങ്ങാതിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ്‌ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പങ്ക് ഇൻഡക്ഷൻസെല്ലാം വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ എല്ലാം കാണാറുണ്ട്അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/y3xFinyRfvE