ശരീരത്തിൽ ഒരല്പം മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് മഹാത്ഭുതം

കൊളസ്ട്രോൾ രോഗം ഒരു 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആളുകളെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് വേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കരുതി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി ബേജാറാകുന്നത് എങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാട് അവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അറ്റാക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പല പേഷ്യൻസിനോടും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത്.

   

പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്ന് എഴുതാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകൾ എല്ലാം ഉപകാരമാകണം ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ.

ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ മാറിയിട്ട് ഹാർട്ടറ്റാക്കിന് പേടിയില്ലാതെ വേദനകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്ന് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെതന്നെ ട്രൈ ഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മലയാളികളും ഒറ്റവാക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഡോക്ടർ ആവാൻ പഠിക്കുന്ന.

കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എണ്ണയിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് എന്നതിലും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം ശരീരത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അത് കോഴുപ്പ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് ഈ എണ്ണയുടെ അളവിന്റെ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ മസാലകളുടെ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പക്ഷേ അത് ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പ് ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം അനാളുകൾക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇത്രയും അധികം ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അധികം ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/YESxmk9WYBA