ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ കുടിച്ചു നോക്ക് ബന്ധ.പ്പെടു.മ്പോൾ പെട്ടന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ..? പിന്നെ കാണാം അത്ഭുതം

മലയാളികൾ എന്ന പുറത്ത് പറയാനായി മടിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ഇത് രോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പേടിയും ചമ്മലും എല്ലാം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മലയാളി പാത്തും പതിനേയും ഇതിന് പല രീതികളിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തേടുകയും അവരുടെ പണവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുക വലിയ ഒരു ദാമ്പത്യം.

   

ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എല്ലാം മാറാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ശേഷികുറവ് ശ്രീസ്ഖലനം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത് ഇതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന്.

പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ഉദാരണം കുറവ് അതുപോലെതന്നെ ഒപ്പം തന്നെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് sreസ്കലനം എല്ലാം പലപ്പോഴും ഇത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടാം ഒരു ഇപ്പോൾ വന്ധ്യത അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ശേഷി കുറവും മൂലം ക്ഷീണം മൂലം എല്ലാം.

തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങ് അത് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ഹോർമോണൽ വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ ഹോർമോൺ ലെവലുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കുക ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിറോൺ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എച്ച് ഹോർമോൺസിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കുറച്ചിലുകളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലിംഗത്തിലേക്ക് ഉള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ സർക്കുലേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/uIHYL8QS0Vs