മരുന്നില്ലാതെ പ്രമേഹം മാറ്റാം ഈ അത്ഭുത സസ്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ

അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ തോന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ ചില പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രമേഹത്തിന് തോത്ത് 10 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പത്താളുകളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹരോഗം ഉള്ളവരാണ് ഇതു വളരെയധികം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് പ്രമേഹരോഗം വിരക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ തോതു ക്രമാദിതമായി തന്നെ ഉയരുന്നതിനെയാണ്.

   

നമ്മൾ പ്രമേഹരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹരോഗമാണ് ഉള്ളത് പ്രമേഹരോഗം പാൻ ക്രിയസ് എതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡി കാരണം കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രമേഹ രോഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൻ പ്രമേഹരോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹരോഗം എന്ന നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന പ്രമേഹരോഗം അതൊരു ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും വ്യായാമ കുറവും.

സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ ഒരു കാരണമാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള പ്രമേഹമാണ് സെക്കൻഡറി ഡയബറ്റിസ് മറ്റു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹരോഗം പങ്ക്‌ൻ ക്രിയാസിൽ തകരാറും സംഭവിക്കു.

അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോണിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹമാണ് മൂന്നാം തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹം എന്നെ കാണുന്ന പ്രമേഹരോഗം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹ രോഗമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഷുഗർ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്രമേഹരോഗം ഡയബറ്റിസ് ആണ് അത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അതിന് തോത് വളരെയധികം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/epyYJ1prdX4