ഇത് ഒരു തവണ കുടിക്കൂ കൂടെ കൂടെ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ, വയറിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുന്നവർ

വയറു സംബന്ധമായുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരെ ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 30 ശതമാനം ആളുകൾ ഈ ഒരു പ്രയാസം അതുമായി തന്നെ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും ആയിട്ട് തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട് വയറിന്റെ ഏതൊരു പ്രയാസവും ഗ്യാസ് ആണ് എന്ന് കരുതുകയും വയറുമായി യാതൊരു.

   

ബന്ധവുമില്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഗ്യാസ് ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാവുക തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ പിറകിലുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അവസാനമായി തന്നെ ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കുന്നവർ.

പാലിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ അധികം യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നിൽക്കും ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാല് പ്രയാസങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ട് വയറിന് മുകൾ ഭാഗത്തും.

ഉണ്ടാകുന്ന എരിച്ചിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വയറിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന വയറു വീർത്തു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഏത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വെള്ളം പോലും കുടിച്ചാലും വയറു വീർത്ത് വരുന്ന അവസ്ഥ നാലാമതായിട്ട് ഭക്ഷണം മുമ്പ് കഴിക്കുന്ന അത്ര കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ കുറച്ച് എടുക്കൽ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയറു നിറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അയാളുടെ പ്രായത്തിലും അയാളുടെ ശരീരഭാരത്തിനും അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയും ആണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ dyspepsia എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഒന്ന് അതിലധികമോ ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/t_7vfigGnR8