ആരും പറഞ്ഞു കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറക്കാൻ തന്നിട്ടില്ലാത്ത മാർഗ്ഗം

കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ പല ആളുകൾക്കും ഇല്ല പ്രമേഹം പോലെതന്നെ വളരെയധികം സർവ്വസാധാരണമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 40 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ബാധിച്ചിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആളുകളും മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണം.

   

നിയന്ത്രണവും വ്യായാമവും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പല ആളുകളുടെയും കൊളസ്ട്രോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനായി പല ആളുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ പാലാൾക്കും ഇല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും അവർക്ക് ഉണ്ട് താനും അപ്പോൾ അവയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള കൊഴുപ്പ് മാത്രം കുറച്ച് നമുക്ക് രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് മലയാളികളുടെയും ഒരു ധാരണ കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു കൊഴുപ്പാണ് എന്ന് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ കൂടി എത്തുന്ന കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കുറച്ചു.

കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന് നല്ലതുപോലെ കുറയ്ക്കാം എന്നാണ് മിക്ക ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ആ കൊഴുപ്പ് മുഴുവനായിട്ടും കുറയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കലറിയുടെ 30% കോഴുപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊഴുപ്പിന്റെ അംശം ഏതാണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/Ub_DXPV2jcI