നീല ശംഖുപുഷ്പം ഈ നാളുകാർ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ അതിസമ്പന്നയോഗം ആ വീട്ടിലുള്ളവരും രക്ഷപെടും

രണ്ടുകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിലും അതുപോലെതന്നെ വേലി പടർപ്പുകളിലും എല്ലാം തന്നെ സുലഭമായി തന്നെ കാണുന്ന ഒരു കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സംസ്കാരത്തിലും അതുപോലെ വളരെ ഇടുങ്ങിയ വീട് എല്ലാം തന്നെ വന്നതിനുശേഷം ആണ് ചെടി അധികമായിട്ട് കാണാതെ ആയത് എന്നാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള തൊട്ടുകറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവനെ നമ്മൾ വന്ദിച്ചു തൊടും എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ.

   

നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദൈവീക പരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുള്ള വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉള്ള വളരെ വലിയ ആയുർവേദ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നീല ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെടി അല്ല വീടുകളിലും വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ തെറ്റി അങ്ങനെയല്ല ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഈശ്വരന്റെ നിരക്കുന്ന രീതികളിലുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉള്ള വീടുകളിൽ മാത്രം.

വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് വിത്ത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരേ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഞ്ച് വീടുകളിൽ ഇട്ടു നോക്ക ഒന്ന് നിക്ഷേപിച്ചു എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത് വളരില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൈകളോ വിട്ടു എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു ഇട്ടു നോക്കൂ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം തന്നെ ചെയ്താലും എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇട്ടാലും ഈ ഒരു ചെടി വളരില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

അത്തരത്തോളം തന്നെ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പുരാണങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നീല ചങ്ക് പുഷ്പം എന്നു പറയുന്നത് നീല ശങ്ക് പുഷ്പം വീടുകളിൽ ഉള്ള ആരെയെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ കമന്റ് ബോക്സിൽ കാരണം നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യവാനാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.