വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ ആണോ ? എങ്കിൽ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യല്ലേ

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ടാണ് ഇക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് സ്ത്രീകൾ കൊളുത്തുന്നത് വളരെ മഹാലക്ഷ്മിയെ കൂടി ഇരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും നേരെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം സ്ത്രീക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ വിളക്കുകൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ചില തരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠ ചിലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനായി പാടുള്ളതല്ല വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം നമുക്ക് വിളക്കുകൾ കൊളുത്താൻ എന്നുള്ള പ്രക്രിയ ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് സാധാരണ പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടി വിപരീതം ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവന്ന തരുന്നത് ഇരട്ടി ദോഷമായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതും ഈ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചും തെറ്റുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാമാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് തിരുമേനി ആർത്തവ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡ് സമയത്ത് വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കൊടുത്താമോ.

എന്റെ അമ്മായിയമ്മ പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ ആയി പാടുള്ളതല്ല എന്നെ വിളിക്കിന്റെ അടുത്ത് വരാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഇത് ശരിയാണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ വസ്തുത എനിക്ക് നിലവിളക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ദുഃഖമാണ് എനിക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തവ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ വിളക്ക് പൂജ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപഴകുന്നതോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.