ലൈം.ഗിക ശേ.ഷി പൂർണ്ണമായി നഷ്ട്ടപ്പെട്ട 58 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക്കിട്ടിയ റിസൾട്ട് കണ്ടോ?

ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പല ആളുകളും അടുത്ത് നിന്നും പല പേഷ്യൻസിനടുത്തുന്നതും ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഖം അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൊടുത്തു പറയാൻ തന്നെ വളരെ മടി ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും വളരെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു ജീവിതരീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതും അത് നമ്മുടെ ചികിത്സ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ റിലേഷൻ.

   

വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകാറുണ്ട് അവൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ സെക്ഷ്വൽ നീ താൽപര്യം കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും അതേപോലെതന്നെ അവ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നും ഇതെല്ലാം സമയങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ സെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസയർ സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളതും ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള.

പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഭൂപടം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് ഉള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് അറിയാനായി കഴിയും ഒരു കുട്ടി ഒരു ക്യൂബർട്ടി സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മറ്റൊരു ഒപോസിറ്റ് സെക്സിനോട് അട്ട്രാക്ഷൻ ഒരു തരം ആകർഷണത ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.

ഓർമ്മകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പങ്ക് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളിൽ പല സംഭവങ്ങളിലും പല സമയങ്ങളിലും ഈസ്റ്റർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹോർമോൺ കുറവ് അതുപോലെതന്നെ പുരുഷന്മാരിലാണ് എങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ്ഓഫ് സൈറ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികമായി താൽപര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാറില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/QrfF1dMYEgI