ഒരു മാജിക് ഒറ്റമൂലി 3 ദിവസം കൊണ്ട് പൈൽസ് മാറാൻ സർജറി കൂടാതെ

മലത്തിൽ കൂടി രക്തം പോവുക എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണമാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അസുഖങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹേമരോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കുരു എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം മൂലക്കുരു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ടു മുകളിലും ആയിട്ട് രക്ത കുഴലുകൾ എല്ലാം വികസിച്ച് വരാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമതായി.

   

ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷർ അഥവാ മലദ്വാരത്തിൽ ഒരു വിള്ളൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമായി നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയും അതായത് മലാശയവുമായി പുറത്തേക്ക് തൊലിയുമായി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിൽക്കൂടെ പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീര് പുറത്തുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫൈസറ്റുല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹെമറോയിഡ്.

അഥവാ പൈൽസ് എന്നുള്ളതാണ് മലത്തിൽ രക്തം കാണുക എന്നതിന് പുറമേ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടും പൈൽസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടം മലദരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുക തടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക മുഴ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അതുപോലെതന്നെ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക കലം പോകുമ്പോൾ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ടും പൈൽസ് കാണാവുന്നതാണ് പൈലിസിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും നാലായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഗ്രേഡ് one എന്ന് പറയുന്നത് മലദ്വാരത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പൈൽസിനെയാണ് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനെ അറിയാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ മൂന്നും അതിന്റെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള രോഗത്തിന്റെ തിവിത്ര അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഗ്രേഡ് കൂടി വരുന്നു നാലാമത്തെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽസ് പൂർണമായിട്ടും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയും തനിയെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും അതുമൂലം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/i5MyUKwo_WI