ബ.ന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പെട്ടന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ? ബന്ധ.പ്പെടുന്ന സമയം കൂട്ടാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം

പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നും ഉദരണ കുറവ് രണ്ടാമതായി ശീക്രസ്കലനം ഉദ്ധാരണ കുറവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അത് കാണുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രീ സ്ഖലനം.

   

ഏതാണ്ട് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ പുരുഷന്മാരെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് പല ആളുകൾക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല ആളുകൾക്കും നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സീക്രസ്കലനം.

എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സീക്രസ്കലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് എടുക്കാം ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്കലനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനം പലരും പല രീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ.

സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികമായ സുഖം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ശ്രീ സ്ഖലനം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതും സീക്രസ്കലനം ആയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ അതിനെ പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/9eG6H6D4rak