ഇങ്ങനെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു തേച്ചാൽ കാടുപോലെ മുടി

മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഏതുതരത്തിലുള്ള എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മുടിക്ക് നല്ല ഉള്ളു ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടി ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിട്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും മുടിയിലുള്ള താരൻ ഒഴിവാക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തക്കേണ്ടതായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ആയിട്ടുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മുടി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

   

മുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെടി വളരുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുല്ലു മുളയ്ക്കുന്നതുപോലെ വളരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും മുടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി തള്ളി വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പോളിടെക് സെല്ലുകൾ വളർന്നുവരുന്നത് അതിന്റെ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിക്ക് ബളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുപോലെ.

അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എണ്ണകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വളം ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഹയർപാക്ക് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളാ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്പ്ളിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതുവഴിയും ഇതിലുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതും വഴിയുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഹോർമോണിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ.

കൊണ്ട് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൈറോയ്ഡിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോതൈറോഡിസം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളിലാണ് എങ്കിൽ ബയോട്ടിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയും ബയോട്ടിൻ എന്നുപറയുന്നത് ബി സെവനാണ് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/-6XDYOh3yuw