മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉള്ളത് അലിഞ്ഞു പോകാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും

മൂത്രത്തിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം ഇതെല്ലാം കല്ലുകൾ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകും അത് കിഡ്നിയിൽ നിന്നും മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകാം മൂത്രസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും.

   

ഡെഹൈറേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് അളവ് കുറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പിന്നെ ചില ആളുകളിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ കൂടുതലായി തന്നെ അതിനു കൂടുമ്പോൾ അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് കാൽസ്യം ഓക്സിഡേറ്റ് മുദ്രാവുകൾ കൂടുതലായി തന്നെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ചെമ്മന ഉള്ള ചില യൂറിക് ആസിഡ് കാൽസ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ.

കൂടുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് കല്ല് രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് കിഡ്നിയിലും യുറേറ്ററിലും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രസഞ്ചിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ കാരണം യൂറിൻ കെട്ടി നിന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കല്ല് രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കല്ലേ രൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം.

ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കിഡ്നി സ്റ്റോണിനും ചികിത്സ ആവശ്യമാണോ ഒരിക്കലുമില്ല ഇത് വളരെയധികം ചെറിയ കല്ല് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ സെന്റീമീറ്റർ താഴെയായി യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കാത്ത കല്ല് അതായത് രോഗിക്ക് ഏതു കാരണം വേദനയും ബ്ലീഡിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഭാവി എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം.

വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള രോഗിയാണ് എങ്കിൽ ഇതിനു വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ വരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ യൂറിക് ആസിഡ് വർധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസം കൂടുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/p4hf0yAOWYo