ഉന്മേഷത്തിനും, രക്‌തശുദ്ധീകരണത്തിനും ഇതിലും നിസാരമായ മരുന്ന് വേറെയില്ല..

ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പോലും ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടറുമായി എന്ത് ചെയ്യാനും ഒരു ഉന്മേഷം ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു ജോലിയിലും ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തളർന്നു പോകുന്നു രാത്രി കിടന്നു എന്നാൽ ശരിയായിട്ടും ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രക്തം പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ മരുന്നുകളും ടോണിക്കുകൾ.

   

എല്ലാം തന്നെ കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉറക്കം ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ.

നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 6 മണിക്കൂർ എങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങണം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് 50 വയസ്സുകൾക്ക് മുകളിലാണ് എങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏതാണ് അഞ്ചുമണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ഉറക്കത്തിൽ അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വിശ്രമം ലഭിക്കുകയും അത് അവരുടെ അവരുടെ അടുത്ത ദിവസത്തെ ഒരു എനർജി ബിൽഡിന് വളരെയധികം തന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്.

വ്യായാമമാണ് ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ല ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ദിവസവും ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരം എങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ വ്യായാമത്തിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്മേഷം കൊണ്ടുവരാനുള്ള അത്ഭുതകരമായ കഴിവുണ്ട് ദിവസവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വ്യായാമം എപ്പോഴും വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ രാവിലെ നമ്മൾ വ്യായാമത്തിന് സമയം ചെലവഴിക്കണം.

എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായി വരുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ എനർജി നിലനിർത്തുന്നതിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനു വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെ ഒരുപോലെ തന്നെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/_K82yQ71HMA