റബ്ബർവച്ചു മയ്യിച്ചത്പോലെ കാലിലെ വിണ്ടുകീറൽ അപ്രത്യക്ഷമാവും..

പദങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിണ്ടുകറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പൂറ്റിയിലും കാൽപാദങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആണ് പലപ്പോഴും ഇത് പാദത്തിൽ വിണ്ടുകീറൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പാദം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുക അതിനകത്ത് തണുപ്പ് അടിക്കുമ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റൽ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന.

   

വേദന ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ ഉപ്പുറ്റിയിൽലുണ്ടാകുന്ന വിണ്ടുകീറൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഇടാതെ വീട്ടിലോ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ വിണ്ടുകീറുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മണൽ തരിയെല്ലാം കയറിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എല്ലാം വളരെയധികം ആസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീനിങ് പർപ്പറേഷനാണ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മഴയത്ത്.

ചെളി വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയാലും എനിക്ക് വീണ്ടും കേറുന്ന ഭാഗത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാദങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെയധികം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിൽ വരുന്ന ശ്രദ്ധ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ.

പാദങ്ങളിൽ വിണ്ടു കീറൽ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് സാധാരണ നിവർന്നു നടക്കുന്ന ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരവും പ്രഷർ എല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പാദം വഴിക്കാണ് മറ്റു സ്കിന്നുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പാദത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അല്പം കട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പാറഞ്ഞു പാദതത്തിന്റെ ചിലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വളരെ കട്ടിയായി സ്കിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രഷർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/sPb7XSHQVv8