പ്രമേഹം നോർമൽ ആക്കാൻ ഒരു മരുന്നും വേണ്ട .. വെറും മൂന്ന് മിനുട്ട് മതി..

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനായി കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 19 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 20% ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലെ സങ്കീർത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ തന്നെ വലയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു അവസരം കൂടി.

   

കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ പ്രമേഹ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തേനെ എന്നാണ് ക്ലിനിക്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു.

വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുതിർനാളുകളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രമേഹം ഒരുതവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടിയും ഔഷധങ്ങളുടെയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും കഴിയില്ല.

എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി പ്രമേഹ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടോ മൂന്നോ മരുന്ന് അലകിൽ ഔഷധങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ ഒരു 15 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വൃക്ക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ണിനു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൾ ഹൃദയരോഗം കാലിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകൾ എല്ലാം വന്നു കൊണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയും ഇതുകാരണം ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം സമയവും ഇതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് പണം പോകുന്ന സാഹചരം എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/6ENNIIuqZ9M