മൂത്ര തടസത്തിനും മൂത്രത്തിൽ കല്ല്, വന്നവർക്കും, വരാതിരിക്കാനും ഈ ഒറ്റ മരുന്ന് മതി..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മൂന്നിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അഥവാ.

   

വൃക്ക തകരാറു വരെ ഇ അസുഖം കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലായി ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് രോഗനിർണയം മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ചികിത്സയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് അഥവാ കിഡ്നി സ്റ്റോണിന്റെ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ.

കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം അടിവയറിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നടുവേദന ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് തുടർന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുക മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം അനുഭവപ്പെടുക കൂടാതെ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഈ രോഗത്തിന് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ.

സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതെ ഉടനടി തന്നെ മെഡിക്കൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിനൊരു ഡിലെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു കാലതാമസം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിഡ്നി ഫെലിയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഫെയിലിനെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിച്ചേർക്കാൻ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ അടുത്തതായി ആദ്യമേ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധം മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.

എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഓക്സിലേറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അപ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ചായ കാപ്പി കൂൾഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവ ഹൈ ഓക്സിലേറ്റീവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കിഡ്നി സ്റ്റോണിലേക്ക് റിസ്ക് വളരെ അധികം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/JksfL1VlDmc