ഒറ്റ രാത്രിയിൽ ശരീരത്തിൽ കെട്ടികിടക്കുന്ന മുഴുവൻ നീരും വറ്റും ഇങ്ങനെ ഈയൊരു വെള്ളം കുടിച്ചാൽ

പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ നീര് ഇറക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും കഴുത്തിന് ബാക്കിൽ നീര് ഇറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൈകളിലേക്ക് നീര് ഇറക്കം അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ നീര് ഇറക്കം കാരണം വേദന അനുഭവപ്പെടുക മുതുകിൽ നീര് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇത് പലപ്പോഴും ഏത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്താണ് നീര് ഇറക്കം.

   

എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരിടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിലിനെ പുറമേയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കവറിന് പെശീയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ലീഫ് പോലെയാണ് അതായത് പരുന്ത് വളരെ അധികം ഭീതി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മസിലുകൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന.

സമയത്ത് നമ്മുടെ കൈകൾ അനക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ഈ മസിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ വലിയുകയും ചുരുങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസിലുകളെല്ലാം സ്ട്രെച്ച് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലാക്സ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മസിലുകൾക്കും ഈ സ്ട്രെച്ചിങ്ങും റിലാക്സേഷനും എല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസിലുകൾ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു.

എന്ന് വരാം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പൂർണമായിട്ടും റിലാക്സ് ആവുകയും കുറച്ച് കൺട്രാക്ടായിഇരുന്ന് എന്ന് വരാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പാളിപോലെ മസിലുകൾ ഉള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ മസിലുകൾ മാത്രം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നോർമലായിരിക്കുക ക്രമേണ ഈ ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന മസിലുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റബർബാൻഡ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഒരു ഭാഗം മാത്രം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/6klhrQQ86kQ