ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും കുറയും കൂൺ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ പ്രതിരോധശക്തി കൂടും

ഇന്ന് പ്രമേഹത്തിനുള്ള അനുമതി മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയിട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു പ്രമേഹ രോഗത്തിന്റെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെതന്നെ ഹൈക്കോളസ്ട്രോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരമായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

   

പ്രമേഹം അഥവാ മൈക്രോസ്കുലർ അതായത് ചെറിയ രക്ത ധമനികളിലും അഥവാ വലിയ രക്ത ധമനികളിലും രണ്ടു തരത്തിൽ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ ചെറിയ രക്ത ധമനികളിലെ സങ്കീർണതകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മൈക്രോ വാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ മൈക്രോമാസ്കുലർ കോബ്ലിക്കേഷൻസ് വലിയ രക്തധമനികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതോ ഹൃദയരോഗം രണ്ടാമതായിട്ട്.

മസ്തിഷ്ക ആഘാതം കാലിലേക്കുള്ള രക്ത ഓട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ വലിയ രക്ത ധമനികളിലെ രോഗം പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നടത്താനായി സാധിക്കില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധങ്ങളുടെ ചികിത്സ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കണം.

നാലാമതായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതശൈലി ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വലിയ രക്തധമനികളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്തഅർദ്ധിസമ്മർദ്ദം അലകിൽ ഹൈ ബ്ലഡ്‌ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈ കൊളസ്ട്രോളിന് പറയുന്നതും വളരെയധികം റിലേവന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/HJl-_IPijnA