ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം ഈ അത്ഭുത വിത്ത് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ മാറ്റാം

ഇന്ന് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആളുകൾക്കും വളരെയധികം പരിചിതമായ ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുപിടിച്ച രോഗികൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടക്കം എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൽ.

   

പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് പക്ഷേ വെറുതെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വെറുതെ കൂടുന്നത് മാത്രമാണോ ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധത്തിലുള്ള ഡാമേജിന്റെയും അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് അസുഖം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡയബറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഇൻസുലിൻ.

ഡിപെൻഡഡ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് one ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പാൻക്രിയാസിനെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ടൈപ്പ് one ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് two ആണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അളവ്.

കുറയുന്നതല്ല പകരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിന്റെ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ശരീരം വേണ്ട രീതിയിൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് two ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളത് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ്സ് സാധാരണയിൽ പ്രായമായ ആളുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷുഗർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/CAPPQ8Qroeg