ഷുഗർ നോർമലാക്കാം പൈൽസ് പൂർണമായി മാറ്റാം ഈ അത്ഭുത സസ്യം കൊണ്ട്

ഇന്ന് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നപുറത്ത് പറയാനായി മടിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൈൽസ് എന്താണ് പൈൽസ് എന്നും ഇത് ന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും അതിന്റെ താരങ്ങളും അതിന് പ്രതിവിധികളും അതുപോലെതന്നെ ഇതുവരെ വരാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും അതിനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം പൈൽസ് എന്നുള്ള രോഗം ആയിട്ട് നാല് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും.

   

പറയുന്നതാണ് അതിനുപകരം ആയിട്ട് എന്താണ് അതിനു കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം യൂനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പൈലസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശരീരത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ജീവിതരീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ആണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ആയിട്ട് വരുന്നത് വെള്ളം കുടി വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും സെലിബ്രേഷൻ.

പറയാറുണ്ട് കുടിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയും അവരുടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ദിവസത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ എങ്കിലും 25 കിലോന് ഒരു ലിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു 100 കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി നിർബന്ധമായിട്ട് നാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കണം ഇത് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് എങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ.

മനസ്സിലാകും വീടുകളിലും അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളിലാണ് എങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നം സ്ത്രീകളാണ് കണ്ടവരാറുള്ളത് കാരണം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളം തീരെ കുടിക്കാതിരിക്കും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ബോർട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ജംഗ് എല്ലാം വച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വ്യക്തിയെ എത്രത്തോളം കുടിക്കുന്നതിനുള്ള നോക്കും രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഭക്ഷണം വളരെയധികം കുറവായിട്ടുള്ള ഫൈബർ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് കൂടി ദഹനം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടയിലേക്ക് വരികയും അത് മല ബന്ധത്തിനും കാരണമാവുകയും വീണ്ടും ബാത്റൂമിൽ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/AznjJNDTHgQ