കുടവയറും കൊളസ്ട്രോളും മാറ്റുന്ന അത്ഭുത പാനീയം ഇതിലും ഈസിയായ മാർഗം വേറെയില്ല

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പല ആളുകൾക്കും weight ലോസ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് പല തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ പോയി ഒരു മാസം കിടന്നു എനിക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് 10 കിലോ വരെ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസം കൊണ്ട് 7 കിലോ കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട്.

   

അവിടെ കിടന്നിട്ട് 10 കിലോ കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ 7 കിലോ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 10 കിലോ ഞാൻ കുറച്ചത് എന്റെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം വേദന ആയിരുന്നു കഴുത്തുവേദന നടുവേദന ഉപ്പൂറ്റി വേദന എങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് ശരീരഭാരം കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ.

വേദന കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേദന എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷുഗർ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ മാറി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ബിപി ഉണ്ടായിരുന്നു നീ ഒരു മാസം കിടന്ന് ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ.

തന്നെ എന്റെ ബിപി എല്ലാം തന്നെ മാറി നല്ല കാര്യം ആണല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഭാരം നല്ലതുപോലെ കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ശരീരഭാരം വർദ്ധിച്ചു അതുപോലെതന്നെ എനിക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിപി പഴയതുപോലെതന്നെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ബിപിയായിരുന്നു നൂറ്റി നാല്പത് 90 അ നിലയിൽ ആയിരുന്നു ബിപി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡിപിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/9BIjn3YQ94s