പെട്ടന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ ബ.ന്ധ.പ്പെടുമ്പോൾ ? ബ.ന്ധ.പ്പെടുന്ന സമയം കൂട്ടാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം

ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉദ്ധാരണ കുറവും രണ്ടാമതായി സീക്രസ്കലനം ഉദ്ധരണ കുറവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അത് കാണുകയും ചെയ്യുകയും കമന്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന ശ്രീ സ്കലനം മാത്രമാണ് ഈ ഏതാണ്ട് 30 മുതൽ 40 മനു പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ്.

   

കണക്കുകളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ ശ്രീ സ്ഖലനം എന്നാൽ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു.

നോക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ സ്ഖലനം വളരെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ ശ്രീ സ്ഖലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനം ചില ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള സുഖം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട്.

ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെയോ ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രീ സ്ഖലനം ആയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ അതിനെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനകം തന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്ന സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാകാം അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാലേ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/9eG6H6D4rak