10 ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര പഴകിയ പ്രമേഹവും നോർമലാക്കും ഈ ഉള്ളി കൂട്ട്..

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം നവംബർ 14ന് ലോക പ്രമേഹ ദിനം ആയി ആചരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയാം എന്താണ് വെച്ചാൽ പ്രമേഹ വിദ്യാഭ്യാസം എജുക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രേമേയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രമേഹം വിദ്യാഭ്യാസമാണ്.

   

പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ഇത് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രമേഹ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രമേഹരോഗി അതായത് നമ്മുടെ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ.

സ്വയം കഴിവുള്ള ആളുകൾ ആകണം ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആരോഗ്യയുടെ ചികിത്സയുടെ സക്സസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആരോഗ്യ തന്നെയാണ് അതിന് ആരോഗ്യ സ്വയം കഴിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ കൈകളിൽ തന്നെ എത്തിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും.

പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡയബറ്റിസ് എജുക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ പ്രമേഹം രോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണത്തിലാണോ ആലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നറിയാനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ്‌ ആണ് മൂന്നുമാസത്തെ ശരാശരി ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് സാധാരണ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയും മരുന്നു കഴിക്കുന്നത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/RDP74xTrLg4