കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തത് കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ അറബി കൊടുത്തുവിട്ട സമ്മാനം കണ്ട് അയാളുടെ കണ്ണ് തിളങ്ങിപ്പോയി

നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അയാളുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ടത് ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ആവലാതികൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങള് പെട്ടെന്ന് നിർത്തി പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക സാമ്പത്തികമായി ഒട്ടും തന്നെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിർത്തണം നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചുനിന്നുകൂടെ എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറയുന്നത് അവളുടെ സ്വർഗം പോലെയുള്ള ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുമോ.

   

എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനും ഡോക്ടറായി പ്രറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന മകളും ഉള്ളപ്പോൾ എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അതിനെല്ലാം മക്കൾ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം കണക്കുണ്ടാകും എന്റേത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അവലാതികൾ ഈ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തിനിടയിൽ തന്നെ കേട്ടിരുന്നു.

എങ്കിലും പ്രവാസകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നും എന്നെ മരവിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ ഇനി എല്ലാം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊന്നും കേട്ടുള്ള ഭാവം പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ തീരുമാനമായിരുന്നു അത് എന്റെ അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം എന്റെ അറബിയുടെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഞാൻ ഗഫൂർ ഗഫൂർക്കാ ദോസലെ ഗഫൂർ അല്ല വെറും ഗഫൂർ നാട്ടിൽ മലപ്പുറം.

കൊണ്ടോട്ടിക്ക് അടുത്താണ് താമസം ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അവർ തന്നെ കുറച്ചു നേരത്തെ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു അടുത്തിടുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല 18 വയസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് അല്ല എനിക്ക് 18 അപ്പോൾ അവളുടെ വയസ്സ് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു എടുത്തോളൂ പാസ്പോർട്ടിൽ രണ്ടുമൂന്നു കൊല്ലത്തെ വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ 18 വയസ്സിൽ തന്നെ കടലും കടലുകൊണ്ടുതന്നെ ജിദയിൽ എത്തിയ ഒരു അറബിയുടെ വീട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.