ഈയൊരു ചെടി മതി രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എത്ര ഉയർന്ന പ്രമേഹം നോർമലാവാനും

ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നുപേരിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡയബറ്റീഷൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡയബറ്റിസ് മൂലമുണ്ടാകാം.

   

ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് രണ്ടു തരത്തിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറവുകൾ ആളുകളെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് അനുഭവപ്പെടുക അടുത്തത് ഉള്ള ഇൻസുലിൻ അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിലൂടെയാണ് ടൈപ്പ് two ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് .

ടൈപ്പ് വൺ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് 30 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ടൈപ്പ് ടു കാണപ്പെടുന്നത് പൊതുവേ 30 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കോ നമ്മുടെ റൂട്ടിനായിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ പറയും ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ 126 അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള ടെസ്റ്റ് 200 നു മുകളിലും മൂന്നുമാസത്തെ.

ആവറേജ് ഷുഗർ അത് മൂന്നു മാസത്തിൽ ലാസ്റ്റ് മൂന്നു മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗറിന്റെ അളവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എച്ച് പി എ വൺ സി അതും ആറിൽ കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ട് മൂത്രം പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതലായി.

തനാമികമായുള്ള ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള വിശപ്പു അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഒരു മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് വരാറു കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 7 കിലോ ശരീരം ഭാരം കുറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/B_gnrMCkHhM