നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പണമാണോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, കടക്കെണിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരെ കോടീശ്വരൻ ആക്കിയ വഴി

ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവിശ്യം വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് പറയുന്നത്പണം അല്ലെങ്കിൽ ധനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനം ആളുകളും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നേരിടുന്ന വാളുകളാണ് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ആയിട്ട് പെടാപ്പാട് പെടുന്നവരാണ് നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം.

   

ഏതാണ് 90% ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കടം ബാധ്യതകൾ ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഎംഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടയിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം നമ്മൾ നോക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ വാടക കൊടുക്കണം വാഹനത്തിലെ ഇന്ധന ചെലവുകൾ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യാത്ര ചെലവുകൾ ഇതിനിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ.

വന്നാൽ അത് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഒരു വരുമാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മനു പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും ശമ്പളം എന്നിവയെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോലെ അങ്ങ് ഒഴുകി തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൈകളിൽ.

ഒരു അഞ്ചു രൂപ അത് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുമ്പോൾ പോലും 5 രൂപയ്ക്ക് 50 രൂപയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വരെ ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലാതെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്നവർ സാമ്പത്തികമായി വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഞാൻ പറയാനായി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.