എല്ലാ ലൈ.ഗിക പ്രശ്നങ്ങളും മാറും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ഈ ഒറ്റമൂലി കഴിച്ചാൽ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയി പോകുന്നത് ഉദാരണക്കുറവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ ബലക്കുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജിന് കുറവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെയധികം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് male erectile dysfunction സാധാരണഗതിയിൽ 40 മുതൽ 70 വയസ്സുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ഉത്തേജിന് കുറവിന് കാരണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക.

   

അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ആയിത്തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഇടുക്കി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന രക്ത ഓട്ട കുറവാണ് പുരുഷ അവയവത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുമ്പോൾ വളരെയധികമായി തന്നെ ഉദ്ധരാണം കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ രക്തയോട്ടം കുറയുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്തേജനത്തിന് കുറവ് വരുത്തുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട.

കാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് നിയത്രണത്തിൽ അല്ലാത്ത പ്രമേഹം ടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധനവ് മാത്രമല്ല ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് നട്ടെല്ലിന് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ലിംഗത്തിന് ബാധിക്കുകയും ഉത്തേജക കുറവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു പുറമേയായി മാനസികം.

ആയ സംഘർഷങ്ങൾ ഹാൻഡ് സൈറ്റിൽ തുടങ്ങിയവ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ed എന്നുപറഞ്ഞാൽ രക്ത കുറവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലിഗത്തിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് ഇടി ഉണ്ടാവുക എങ്കിലും മറ്റേഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/EagtpnP0h3k