ഉള്ളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഉള്ളി ദിവസവും കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ഉള്ളി കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓരോ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനായി എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് ഉള്ളി എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതു …

വീടുകളിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതുപോലെയാണ്

വസ്തുപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വീടുകൾ പണിയുന്നതും വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്നതും എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്ന് ചേരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ …

മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇരുണ്ട നിറം മാഞ്ഞുപോയി

സ്ത്രീകളിലും പുരുഷൻ മാരിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിനു താഴെ വരുന്ന തടിപ്പുകൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മുഖം നോക്കി ശേഷം നല്ല …

ഷുഗർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും ഇവ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രമേഹം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ വളരെ സാധാരണമായിപ്പോയി പ്രമേഹം എന്ന രോഗം നേരത്തെ തന്നെ പ്രമേഹമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രനാൾ കൊണ്ട് …