താരൻ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.

ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപിക് ആണ് താരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻഡ്രഫ്. എന്താണ് ഈ താരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഉണ്ടോ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം വരുക അതുപോലെതന്നെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹോം റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം.

ഏകദേശം ഒരു 50 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് താരൻ. അപ്പോൾ ഈ താരൻ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി ആണ് സബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളംകൈ അതുപോലെ പാദം എന്നിവ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇതിൻറെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ഒരു കൗമാരപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻസിൽ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഒപ്രം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫംഗൽ ഈസ്റ്റ് അതിനു മനസീജം ഫർഫർ എന്നാണ് പറയുക ഇത് രണ്ടും സെയിം കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് മനസിജം ഫർഫറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് താരൻ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക.

ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാം പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ പൊറ്റ പൊറ്റ ആയി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.