ലൈവ് റിസൾട്ട് ആണ്. ഒറ്റയടിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഫേഷ്യൽ ഹെയറും മാറ്റിയെടുക്കാം.

ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും പോകാതെ വാശിപിടിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബ്ലാക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ കൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ത്രീ ഇൻ വൺ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആണ് ഒരുപാട് പേർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സണറ്റേജ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്.

അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻറെ ലൈവ് റിസൾട്ട് കാണാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഇത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉള്ള പോൾസിൽ ഡെഡ്സെൽസും ഓയിലും ഡേട്ടും ഒക്കെയും അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാവുക ഓയിലി സ്കിൻകാർക്കാണ് വൈറ്റ് ഹെഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത.

അത് മാത്രമല്ല അല്ല വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇതു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിറ്റിക്സിൽ തന്നെ ഓയിലും ഉം ഡെട്ടും അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാവുക. ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് സെക്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നെ പുറത്തെ എയറും ആയിട്ട് ഒക്സിഡേയ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ വരുന്നത്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.