ഈ വിത്ത് തിളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ തലയിൽ തേച്ചാൽ കൊഴിഞ്ഞ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 3 ഇരട്ടിയിൽ പുതിയ മുടികൾ വളരും.

ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുടി ഉള്ള് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ടിപ്പ് ആയി ആണ്. ഒരുപാട് പേരുടെ പരാതി ആണ് പുതിയ മുടികൾ ഒന്നും കിളിർക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ വളർച്ച നിന്നുപോയി എന്ന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മുടി കൊഴിഞ്ഞ് പോയിടത്ത് എല്ലാം പുതിയ മുടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നന്നായി ഉള്ള് വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ് ഇത്. ഒരു വിത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല ഉള് തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മുടി ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആണ് ഇത്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്കും എല്ലാം ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണ്.

നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മുടി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയാൻ ആണെങ്കിലും മുടിവളരാൻ ആണെങ്കിലും ഇത് ഒരുപാട് എഫക്ടീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഈയൊരു ഹെയർ മാസ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ചണവിത്ത് ആണ്. ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഫ്ലാഗ് സീഡ് എന്ന് ആണ്. ഒരുവിധം എല്ലാ കടകളിലും നമ്മൾ ഫ്ലാക് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണണം.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Comments are closed.