മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്കും നിറം വെക്കാം

ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ തീർത്തു തരുന്നത്. ഫെയ്സ് പേക്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മഞ്ഞൾ അലർജി ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെതന്നെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സ്കിൻ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആയ വ്യക്തികളും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറികളിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ മുഖത്ത് ഇടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കളർ വയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഏത് മഞ്ഞൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നും അതുപോലെ മഞ്ഞൾ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്.

മഞ്ഞൾ എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ ഓടുകൂടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മഞ്ഞളിൻറെ കറ മുഖത്ത് വന്നുപോയാൽ അതു മാറ്റാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങളും ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മഞ്ഞൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ സാധാരണയായി കറികളിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞളാണ്. രണ്ടാമത്തെ മഞ്ഞൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആണ്. കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ കറികളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചർമ്മ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.