സ്തനാർബുദം ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്തനം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്. ഒരു വ്രണമായി ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ബ്രെസ്റ്റ്. അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ യൗവനാരംഭം ഗർഭം മുലയൂട്ടൽ ആർത്തവവിരാമം ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് വരുന്ന പല വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ മുഴകളും കാൻസർ അല്ലാ. പക്ഷേ ബ്രേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ക്യാൻസർ അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

മിക്ക സമയവും സ്വകാര്യതയുടെ കുറവ് സമയമില്ലായ്മ വേദന ഇല്ലായ്മ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി ഡ്രസ്സിലെ അസുഖങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വൈകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് വളരെ വലിയ വിലയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സ്വന്തമായി നമ്മുടെ ബ്രെസ്റ്റ് വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.