യൂറിക്കാസിഡിന് പറ്റി ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം

യൂറിക് ആസിഡ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജോയിൻ റിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസഹ്യമായ വേദന അത് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ യൂറിക്കാസിഡിന് കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആ ശരീര വേദന കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും അതിനുശേഷം യൂറിക് ആസിഡ് അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ കൂടുതലായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം.

അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻറെ സൂചന ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജോയിൻറ് കളിലാണ് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കൂടുതലായും കാലിൻറെ സൈഡിൽ ആണ് ഈ വേദന കൂടുതലായും കണ്ടു വരുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ തള്ളവിരലിൽ ജോയിൻറ് ഭാഗത്തായാലും വേദന കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വയം അതിന് പരിഹാരമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റെമഡി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.