കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട അമ്മ കഞ്ചാവിന് അടിമയായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ നീക്കവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അമ്മമാർക്ക് ആണ്. അവരെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാം എന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത്.പക്ഷേ നേരെ തല തിറിഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്ത.ഈ വാർത്തയിൽ കഞ്ചാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ തിരക്കിൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മാഗ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടി കാറിനുള്ളിൽ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചു.മൂന്നു വയസ്സുള്ള മകളെ കാറിൽ ഇരുത്തിയ മാതാവ് വീടിനുള്ളിൽ കഞ്ചാവ് തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിൽ.കുട്ടി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചതിൻറെ കേസിൽ യുവതി ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ 150 കഞ്ചാവ് ചെടികളും 475 പൗണ്ട് കഞ്ചാവും കണ്ടെടുത്തു.

സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൂന്നു മണിക്കൂർ കുട്ടി കാറിനകത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം വീട്ടിനകത്ത് നാലു മുതിർന്നവരും നാല് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.ഇതിൽ മാതാവ് ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത്ര പേരുണ്ടായിട്ടും കാറിൽ ശ്വാസം മുട്ടി പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഒരു നോക്ക് നോക്കിയില്ല ആ അമ്മ.അപ്പോഴും ആ യുവതി കഞ്ചാവിന്റെ തിരക്കിൽ തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *