എത്ര മെലിഞ്ഞവർക്കും ഇനി തടി വെക്കാം

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പറ്റിയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 40 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടരും ഉണ്ട്. അതായത് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും വണ്ണം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാതെ നിരാശരാകുന്ന വരാണ് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഗൗരവം എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.

ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻറെ ഗൗരവം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദേശീയ ആരോഗ്യ കുടുംബ സർവ്വേയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. അതിൽ വളരെയധികം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ആണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളിൽ ഏകദേശം 16 ശതമാനത്തോളം കുട്ടികളും സാധാരണ തൂക്കത്തിൽ കുറവ് ഉള്ളവർ ആണ് എന്നാണ്. തൂക്കം കുറവുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ ആയി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *