പകൽ സമയത്തും അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനും മുകൾഭാഗം അതായത് മൂക്ക് മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള മസിൽ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് കാരണം അവിടെ ശ്വാസ തടസ്സം വരുകയും അതുമൂലം ഉറക്കം ഭംഗപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ശ്വാസം തടസ്സപ്പെടുന്നത് വഴി നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതു മുഖേന ശക്തിയേറിയ കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകാം. ഇതിനു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കംവലി പകൽ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉറക്കം വരുക രാവിലെ ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മ തലവേദന എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.

ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ളവർക്ക് അ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഉറക്കം വന്നു ട്രാഫിക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാം. അതുകൂടാതെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ശരിയായ രീതിയിൽ ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതുപോലെതന്നെ ഷുഗറിന് അളവ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *