തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം

ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥികളിൽ ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്താണ്? അതിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതിനുള്ള ചികിത്സ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ദൈനംദിന ഊർജ്ജ വിനിയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളിലൂടെയാണ്. പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് കഴുത്തിനു മുന്നിൽ ആയിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥി ഉപയോഗിച്ച് ആണ്. സാധാരണയായി തൈറോയ്ഡ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഹോർമോൺ ലെവൽ എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ള ഒന്നാണ്. തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ഇൻറെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും സ്വാഭാവികമായും ശരീരത്തിൽ പല അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തൈറോയിഡ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് മുഴകളാണ്. അതിൽ തന്നെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകളും കാൻസർ ഉണ്ടാകാത്ത മുഴകളുമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *