മരംമുറിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതാണ്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ മരം മുറിപ്പ് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ മരം മുറിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആരായാലും മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കും. നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള സാഹസികത നിറഞ്ഞ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ഇത് കണ്ടാൽ അതിസാഹസം ആണോ ധൈര്യം ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. കൗങ് പോലെയുള്ള ഒറ്റത്തടി പ്രശ്നത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്ന മരം മുറിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങും വൈറലാകുന്നത്.

ആ മരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്നും മുറിക്കുന്നതിനു പകരം മരത്തിൻറെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇരുന്ന് മരം മുറിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്രയും മുകളിലിരുന്ന് മരം മുറിക്കാൻ പേടിയില്ലേ എന്നായിരിക്കും ഏവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. മാനംമുട്ടെ വളർന്നു പ്രേക്ഷകനെ താഴെനിന്നും മുറിച്ചുമാറ്റാൻ അതിനെക്കാൾ ഉയരമുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *