കുഞ്ഞുമക്കളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം ഇതാണ്

നന്മകൾ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും കഴിയാൻ പണം വേണമെന്നോ വലിയവീട്ടിൽ ജനിക്കണം എന്നോ ഇല്ല. നല്ലൊരു മനസ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എത്ര നിസ്സാര സഹായങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻറെ വില തികച്ചും വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോളിതാ അത്തരത്തിലുള്ള നന്മയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്ത് എങ്ങും വൈറലായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

പരിക്കുപറ്റി റോഡരികിൽ കിടക്കുന്ന നായയെ ഭിക്ഷയെടുത്ത് കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ട് മരുന്നുവാങ്ങി പരിചരിക്കുകയും പരിക്ക് കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാൻ ബാൻറേഡ് വാങ്ങി ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭിക്ഷയെടുത്ത് കിട്ടിയ വലിയ പണം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ കാണിക്കുന്ന അവരുടെ വലിയ മനസ്സ് നമ്മൾ കാണാതെ പോകാൻ പാടില്ല. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *